Cục bướu tuyến giáp và ung thư tuyến giáp

Tuyến giáp

Tuyến giáp (thyroid gland), tuyến cận giáp (parathyroid gland), thanh quản (larynx), khí quản (trachea), thực quản (oesophagus), sụn (cartilage)

Các cục bướu nhỏ tuyến giáp (thyroid nodules) là những khối u nhỏ do sự tăng trưởng bất bình thường gây ra. Trên thực tế, việc chuẩn đoán các cục bướu nhỏ tuyến giáp đã trở thành một chuẩn đoán nội tiết thông thường nhất và hiện nay ung thư tuyến giáp là chuẩn đóan ung thư tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa kỳ
Triệu chứng gây ra bởi các cục bướu nhỏ tuyến giáp rất ít khi có, nên thường ra bướu chỉ đươc phát hiện do tình cờ mà thôi. Nhiều khi, bác sĩ tìm ra các cục bướu này khi khám sức khoẻ thường lệ hoặc khi chụp hỉnh (siêu âm, cộng hưởng từ..) để tìm kiếm một bệnh nào khác nơi đầu hay cổ.

Một cục bướu nhỏ truyến giáp có rủi ro cao là bướu ung thư đối với những người dưới 20 tuổi hay trên 70 tuồi. Rủi ro bị ung thư tuyến giáp cũng tăng nếu người bệnh đã đươc chiếu xạ nơi đẩu hay cổ ( chiếu xạ một thời đã đươc dùng thông thuờng để trị mụn acne).

Vậy khi một người có cục bướu tuyến giáp thì có gì đáng lo ngại không? Câu trả lời là không, bởi vì có từ 90 tới 95% trường hợp không phải là ung thư. Một điều an tâm nữa là hẩu hết các loại ung thư tuyến giáp đều có thể chữa khỏi và không mấy khi gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng dầu sao, các cục bướu nhỏ nơi tuyến giáp cũng cẩn phải được xét nghiệm kỹ để xác định xem có phải là ung thư hay không.

  
xét nghiệm kỹ để xác định xem có phải là ung thư hay không


Nếu cục bướu nhỏ dễ sờ nắn thấy, thì bác sĩ có thể gây tê cục bộ rổi lấy kim làm sinh thiết hút (aspiration biopsy). Kim nhỏ đươc chọc vào cục bướu nhiều lần, mỗi lẩn vào một chỗ khác nhau , như thế để cho các mẫu tế bào đươc hút ra có tính cách tiêu biểu nhất cho cục bướu.

Nếu cục bướu khó sờ nắn thấy thì sinh thiết đươc thực hiện bằng cách dùng hình chụp siêu âm để hướng dẫn kim tới cục bướu, rồi sau đó các tế bào đươc hút ra và một bác sĩ bịnh lý học sẽ quan sát dưới kình hiển vi .

Kết quả sinh thiết có thể là bướu lành, bướu ác tính hay không xác định.

Nếu là bướu lành thì chĩ cẩn thỉnh thoảng theo dõi. Nếu là bướu ác tính thì thường ra phải cắt bỏ gần như tất cả tuyến giáp Bệnh nhân bị cắt tuyến giáp sẽ phải uống hoóc-môn tuyến giáp suốt đời. Rủi ro chính của phẫu thuật này là cắt bỏ nhẩm tuyến cận giáp (parathyroid glands) có liên hợp chặt chẽ với tuyến giáp và làm tổn thương dây thanh quản (laryngeal nerve).

Trong trường hợp kết quả không xác định (tức là chỉ nghi ngờ bị ung thư) thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống hoóc-môn tuyến giáp để chặn đứng sự phát triển của ung thư nếu có. Các cục bướu “nghi ngờ” rất nhiểu khi đươc cắt bỏ bằng phẫu thuật.

Nói chung một số các cục bướu nhỏ tuyến giáp rất dễ sờ nắn thấy, nhưng có nhiều bác sĩ không thông thạo trong việc tìm kiếm các cục bướu nằm sâu dưới tuyến giáp hay chìm sâu trong tuyến giáp. Ngoài ra sự lợi ích của việc sinh thiết hút bằng mũi kim nhỏ cũng tùy thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sị làm sinh thiết và của bác sĩ sinh lý học quan sát các tế bào.